บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำบทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าความเห็นและการประมาณการณ์ที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ TLI ของนักวิเคราะห์นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์เอง และไม่จำเป็นจะต้องเป็นความเห็นและประมาณการณ์ของผู้บริหารของบริษัท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น TLI ไม่ได้ยืนยันข้อมูล, ข้อสรุป, หรือคำแนะนำที่ให้โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด
บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ - สกุล อีเมล เบอร์โทร
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นนทพัฒน์ สหกิจภิญโญ nontapat.sahakitpinyo@krungsricapital.com
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เบย์ ตันติศรีสุข Bay.Tunt@kkpfg.com 02-305-9203
ซิตี้ รีเสิร์ช Michelle Ma michelle.ma@citi.com 852-2501-2723
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล Nathapol.Po@cgs-cimb.com 02-841-9013
เจพีมอร์แกน (เอเซีย แปซิฟิค) จำกัด MW Kim mw.kim@jpmorgan.com 852-2800-8517
ทิสโก้ จำกัด กาณจัน ปริตกอร์ คานิยอ kanchan@tisco.co.th 02-633-6425
แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร Chattra.Chaipunviriyaporn@macquarie.com 02-694-7993
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ trin.s@yuanta.co.th 02-009-8068
อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กิตติมา สัตยพันธ์ kittima.sattayapan@scb.co.th 02-949-1003