กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

14
ส.ค.
2567
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2/2567
15
ส.ค.
2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2567
21
ส.ค.
2567
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
13
พ.ย.
2567
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3/2567
14
พ.ย.
2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2567
21
พ.ย.
2567
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2567

กิจกรรมทั้งหมด

วัน/เวลา
กิจกรรม
เอกสารนำเสนอ
เว็บแคสต์
28 ก.พ. 2567
นำส่งงบการเงินประจำปี 2566
29 ก.พ. 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2566 (EN)
06 มี.ค. 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566 (TH)
14 พ.ค. 2567
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2567
15 พ.ค. 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567 (EN)
30 พ.ค. 2567
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567 (TH)
14 ส.ค. 2567
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2/2567
15 ส.ค. 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2567
21 ส.ค. 2567
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
13 พ.ย. 2567
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3/2567
14 พ.ย. 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2567
21 พ.ย. 2567
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2567