อันดับความน่าเชื่อถือ Outlooks ความเสี่ยงของด้านความสามารถ ในการชำระหนี้ ดาวน์โหลด
ความแข็งแกร่งทางการเงินสากล ความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ อันดันเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว /2 อันดันเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว /2
21 มี.ค. 2567 2566 A- AAA(tha) Stable - - ลิงก์
12 เม.ย. 2566 2565 A- AAA(tha) Stable - - ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2565 2564 /1 A- AAA(tha) Stable - - ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2564 2563 A- AAA(tha) Stable - - ดาวน์โหลด
8 เม.ย. 2563 2562 A- AAA(tha) Stable - - ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2562 2561 A- AAA(tha) Stable BBB+ BBB+ ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2561 2560 BBB+ AAA(tha) Stable BBB+ BBB+ ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2560 2559 BBB+ AAA(tha) Stable BBB+ BBB+ ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2558 2558 A- AAA(tha) Stable BBB+ A- ดาวน์โหลด
หมายเหตุ:
/1 ข้อมูลของ TLI ณ ไตรมาส 3/2563
/2 IDR = Issuer Default Rating